searchbar

Vi er Natre

Vi er mange individer i Natre, med mange forskjellige oppgaver. Men, vi har èn felles visjon: vi skal hver eneste dag jobbe for fornøyde kunder.

Her finner du en oversikt over våre ansatte.

  • Sentralbord
  • Salg
  • Marked
  • Fabrikk
  • Ledergruppe

Frode Henning Killi

Administrerende direktør

+47 92236991

frode.henning.killi@natre.no

Gjøvik

Frode Lunde

Salgssjef Sør/Øst

+47 48312979

frode.lunde@natre.no

Terje Røren Johansen

Salgssjef Vest/Midt/Nord

+47 40412338

terje.roren.johansen@natre.no

Hemnes

Geir Kjenner

KAM

+47 99459898

geir.kjenner@natre.no

Petter Thorsen

Huskjeder

+47 95084235

petter.thorsen@natre.no

Larvik

Alf Arne Granseth

Distriktssjef

+47 90055878

alfarne.granseth@natre.no

Øst

Ragnhild Nyseth

Distriktssjef

+47 91841122

ragnhild.nyseth@natre.no

Øst

Cato Lauritzen

Distriktssjef

+47 94150220

cato.lauritzen@natre.no

Sør

Johnny Kvalheim

Distriktssjef

+47 97687851

johnny.kvalheim@natre.no

Sør

Frode Johannessen

Distriktssjef

+47 91368660

frode.johannessen@natre.no

Sør

Martin Fidje

Distriktssjef

+47 95160210

martin.fidje@natre.no

Sør

Lars Ove Seljebø

Distriktssjef

+47 48869660

lars.ove.seljebo@natre.no

Vest

Henrik Mehl

Juniorselger

+47 99324041

henrik.mehl@natre.no

Vest

Inge Smelvær

Distriktssjef

+47 97620290

inge.smelvar@natre.no

Vest

Ian Urdal

Distriktssjef

+47 48312973

ian.urdal@natre.no

Vest

Vidar Sviund

Distriktssjef

+47 91783390

vidar.sviund@natre.no

Nord

Aleksander Nilsen

Distriktssjef

+47 47637027

aleksander.nilsen@natre.no

Nord

Kristian Hamar

Markedssjef

+47 99530892

kristian.hamar@natre.no

Ole Kristian Nyhus

Markedskoordinator

+47 94002003

ole.kristian.nyhus@natre.no

Roger Krogsrud

Teknisk marked

+47 90669005

roger.krogsrud@natre.no

Veronica Fjeld Sørensen

Kategorisjef (permisjon)

+47 94825052

veronica.sorensen@natre.no

Sarah Uldal

Kommunikasjonsrådgiver (permisjon)

+47 45211268

sarah.uldal@natre.no

Mona Ørbekk Olsen

Innesalgssjef

+47 95149303

mona.orbekk.olsen@natre.no

Gjøvik

Geir Røseth

Inneselger

+47 48312931

post.sor@natre.no

Sarpsborg

Jeanette Bugge

Inneselger

+47 48312891

post.meraker@natre.no

Meråker

Marit Niemistø

Inneselger

+47 94019105

post.meraker@natre.no

Meråker

Grethe Neslin Nordli

Inneselger

+47 48312941

post.meraker@natre.no

Meråker

Marit Torvik Reppe

Inneselger

post.meraker@natre.no

Meråker

Hege Strid Nesbø

Inneselger

+47 48312923

post.meraker@natre.no

Meråker

Hilde H. Amundsen

Inneselger

+47 48312921

post.sor@natre.no

Larvik

Inger Eriksen

Inneselger

+47 98904651

post.gjovik@natre.no

Gjøvik

Anneli Olsen

Inneselger

+47 48312932

post.sor@natre.no

Sarpsborg

Johnny Skaug

Inneselger

+47 48312933

post.sor@natre.no

Sarpsborg

Glenn Erik Sørby

Inneselger

+47 48312930

post.sor@natre.no

Sarpsborg

Jonny Grindheim

Inneselger

+47 90723220

post.sor@natre.no

Manger

Aleksander Syversen

Inneselger

+47 48315202

post.sor@natre.no

Sarpsborg

Ann Toril Aspheim

Inneselger

+47 90658815

post.gjovik@natre.no

Gjøvik

Anne Karin Bjørklund

Inneselger

+47 48312904

post.gjovik@natre.no

Gjøvik

Anders Sunde Bråten

Inneselger

+47 48312906

post.gjovik@natre.no

Gjøvik

Wenche Bråten

Inneselger

+47 48312905

post.gjovik@natre.no

Gjøvik

Anne Marie Lomsdalen

Inneselger

+47 48312908

post.gjovik@natre.no

Gjøvik

Ann Helen Røren

Inneselger

+47 93459436

ann.helen.roren.johansen@natre.no

Hemnes

Rune Furuhatt

Inneselger

+47 47902845

rune.furuhatt@natre.no

Hemnes

Einar Utstrand

Inneselger

+47 48031925

einar.utstrand@natre.no

Hemnes

Solveig Skiaker

+47 61188010

post@natre.no

Gjøvik

Ståle Sagstuen

Fabrikksjef

+47 90845405

ståle.sagstuen@natre.no

Gjøvik

Runar Gundersen

Fabrikksjef

+47 91746903

runar.gundersen@natre.no

Vatne

Håvard Ingstadbjørg

Fabrikksjef

+47 48312946

havard.ingstadbjorg@natre.no

Meråker

Hallgeir Brun

Fabrikksjef

hallgeir.brun@natre.no

Hemnes

Solveig Heggberget

Økonomidirektør

+47 93066112

solveig.heggberget@natre.no

Gjøvik

Merethe Øye Johnsen

Innkjøp- og logistikksjef

+47 95053163

merethe.oye.johnsen@natre.no

Gjøvik

Jan Marius Reppe

Produksjonsdirektør

+47 91841126

jan.marius.reppe@natre.no

Gjøvik

Kjetil Søtorp

Produktutvikling/Teknisk sjef

+47 91106934

kjetil.sotorp@natre.no

Gjøvik