Bytt vinduer nå – få lavere strømregning til vinteren

Vinterens strømpriser har satt en støkk i de fleste av oss og har gjort inngrep i privatøkonomien vår. Knapphet på energi og en ustabil energisituasjon i Europa bidrar til at prisbildet vi har hatt trolig ikke vil blåse over med det første. 

Så hvordan kan vi utnytte energien vi har til rådighet på best mulig måte og energi-effektivisere der vi kan?

 

Vinduer som tiltak i energieffektiviseringen

Bygg står for 40 prosent av energiforbruket i Norge, og halvparten av dette skjer i boliger. Mye av bygningsmassen i Norge er eldre hus som dessverre lekker varme, og husene som ble bygget mellom 1956-1980 er nå klare for oppgraderinger. 

Utskifting av gamle vinduer og dører er sammen med etterisolering en bra måte å energieffektivisere hus på. Det har nemlig skjedd store forbedringer av vinduets isolerende egenskaper de siste 20 årene. 

Nye vinduer med 3-lags glass holder tre ganger så mye bedre på varmen enn vinduene fra 60- og -70 tallet. Har du 2-lags vinduer fra -80 tallet kan du ifølge Enova halvere varmetapet hvis du bytter til dagens lavenergivinduer.

Lav U-verdi er lik god isolasjonsevne


Vinduets isolerende egenskap angis i U-verdi. Og jo lavere U-verdi, jo bedre er isolasjonsevnen.

Eldre vinduer fra -80 tallet hadde ifølge byggeforskriftene en U-verdi på 2.4, mens bygg som settes opp i dag skal ha vinduer med U-verdi på 0.8. Ved rehabilitering er ikke kravene like strenge, og vinduene kan ha U-verdi på 1.2 eller lavere.

Forskjellen i isolasjonsevne på dagens vinduer kommer hovedsakelig an på hvor mange lag glass det har. Kjøper du vinduer fra Natre, kan du velge mellom 2- eller 3- lags glass, hvor 2-lags glass har en U-verdi på 1.2 og 3-lags glass har U-verdi 1.0 eller 0.8.

Noen velger 2-lags glass fordi disse er billigst. Men vi anbefaler at du går for 3-lags glass når du først bytter vinduer ettersom du over tid sparer inn mellomlegget i form av lavere fyringskostnader.
 

Fordeler ved å bytte vinduer

Utover å bruke mindre energi og få lavere strømregning, er det også andre fordeler ved å bytte til dagens vinduer med 3-lags glass: 

  • Bedre bokomfort ved at du unngår kald trekk
  • Mer stabil innetemperatur
  • Penere og mer moderne vinduer
  • Økt verdi på huset

 

 To barn foran vindu

 

Så mye sparer du på å bytte vinduer

Hvor mye energi du kan spare ved å bytte vinduer kommer altså an på hvor dårlige vinduene dine er i dag. Jo eldre og dårligere vinduer, jo mer kan du spare på å bytte til vinduer med bedre U-verdi. 

Ifølge Enova kan et regnestykke se slik ut:

Energibesparelsen vil variere fra bolig til bolig. Eksemplet under viser hvor mye en vanlig enebolig på 150 kvadratmeter vil spare med en energipris på 1 kr/kWh. Prisen for selve vinduene er ikke med i regnestykket.

Bytte fra gamle vinduer, 2 glass med luft, til vinduer i henhold til TEK 10 (U-verdi 1.2):

  • Per m2 vindu: 120 kWh/år, eller 120,- kr/år.
  • For hele boligen (27 m2 vindu): 3.240 kWh/år, eller 3.240,- kr/år.

Med dagens strømpris på rundt 2 kr/kWh, er vi oppe i 6480,- i sparte kostnader på en 150 kvadratmeter stor bolig.

Lurt å bytte vinduer nå

Sommeren er et godt tidspunkt for å bytte vinduer. Da har du gjerne både ekstra tid og penger. Bestiller du vinduer nå, rekker du å ha de nye på plass før vinterkulda setter inn på ny.

Ta kontakt med ditt nærmeste byggvarehus for å estimere hva det vil koste å bytte ut dine vinduer. Og husk at det lønner seg å bestille samlet for å få den beste prisen.

 

Les også vår forklaring på hvordan du bytter vinduer selv