Fra vei til bane - en grønnere og sikrere hverdag

Glassene i Natres vinduer produseres i Polen som del av felles innkjøp i Dovista-gruppen. Transport av glasset har tradisjonelt sett foregått med trailer, og inntil nylig gikk det 6 trailerlass i uka fra Tczew i Polen til Natres fabrikk på Hemnes.


Glasstransporten var ikke bare dårlig for miljøet, men også veldig uforutsigbar. I 2020 tok derfor tidligere produksjonsdirektør, Jan Marius Reppe, initiativ til å endre praksis. Det måtte være en mer miljøvennlig og effektiv måte å frakte glasset på? Han startet dialogen med Bring for å se på muligheten for å frakte glasset med tog i stedet. Og etter at testlassene gikk som smurt, bestemte Natre seg for å inngå en logistikkavtale som i dag gir en betydelig miljøgevinst, kostnadsbesparelser, en helt ny hverdag for folkene ved fabrikken og økt sikkerhet på veiene.

 

Illustrasjon som viser reduksjon i CO2 fra vei til bane 

Illustrasjonen viser estimert reduksjon i CO2-utslipp ved overgang fra vei til bane på strekningen Tczew- Hemnesberget

 

Bedre leveransedyktighet

Thomas Lie er lagerleder på fabrikken i Hemnes. Tidligere måtte han og kollegaene jobbe mye overtid da trailerne fra Polen ofte var forsinket. Utenlandske sjåfører på nordnorske vinterveier, tidvis stengte fjelloverganger og andre uforutsette hendelser i trafikken, resulterte i at leveransetidspunktet ble usikkert.

 

Hans-Petter Skæran og Thomas Lie ved Natres fabrikk i Hemnes 

Fabrikksjef Hans-Petter Skjæran og lagerleder Thomas Lie ved fabrikken i Hemnes 

  

Ved at glasset nå fraktes med tog, får Thomas og teamet en mer behagelig hverdag med mindre overtid og bedre muligheter for å planlegge. «Et tog går som regel når det skal, så med Bring vet vi når glasset ankommer og vi får gode oppdateringer underveis slik at det blir mindre manuell planlegging. Vi kan også be om at leveransene utsettes hvis vi trenger det, da blir det stående på terminal i Mosjøen eller Mo i Rana til vi er klare» forklarer Thomas.

Glassene blir nemlig pakket i produksjonsrekkefølgen allerede i Polen. Så fraktes det med ferge til Halmstad i Sør-Sverige hvor togreisen starter og ender opp i Mosjøen eller Mo i Rana. Der tar en Bring-trailer seg av siste etappe til Hemnes.
 

Økt lønnsomhet og bedre arbeidsvilkår

«Med den nye leveransemetoden, opplever vi også økt lønnsomhet, bedre kapasitetsutnyttelse og forbedret arbeidsvilkår både for de som jobber ved fabrikken og sjåførene» forteller Hans-Petter Skjæran, fabrikksjefen i Hemnes.

Ved at det blir enklere å planlegge produksjonen, kan Natre dokumentere 3 % i kostnadsbesparelser ved å gå over fra vei til bane. En annet positiv ringvirkning er at altså en bedre arbeidshverdag for folkene ved fabrikken, men også for sjåførene som frakter glasset ettersom Bring har stort fokus på deres arbeidsvilkår og kan garantere at de følger norske regler.

Den nye fraktavtalen med Bring gir dessuten en bedre utnyttelse av kapasiteten ved at det ikke går tomme trailere fra Hemnes. Lagersjef Thomas forklarer: «Før brukte vi en annen transportør til å frakte våre ferdige produkter, men nå sender vi vinduene våre med trailerne som kommer hit med glass, slik at det ikke går tomme trailere fra fabrikken. Det gir ennå lavere CO2-utslipp».

 

Tryggere veier og lavere CO2-utslipp

«Når Natre nå velger å gå fra vei til bane på denne strekningen, reduseres antall trailere på veien. Utover miljøbesparelser allerede nevnt her, reduserer det også sjansen for ulykker ved at vi reduserer tungtransport fra veiene på de lange strekningene» forteller David Stawczyk, forretningsutvikler i Bring.

 

Forretningsutvikler David Stanislaw Stawczyk og styreleder Gøran Andreassen i Bring Intermodal

Forretningsutvikler David Stanislaw Stawczyk og styreleder Gøran Andreassen. 
FOTO: Atle Larsson

 

«De intermodale løsningene med veksling mellom bil og bane er et meget godt alternativ for miljøvennlige transporter på de lange strekningene» utdyper Stawczyk. «På sikt ser vi også for oss at vi kan bruke elektriske trekkvogner i begge ender av toget, noe som vil kunne gjøre forsyningskjeden tilnærmet utslippsfri. Vi begynner testing av disse trekkvognene allerede i andre kvartal i 2022».

 

Slik ser bring for seg en helelektrisk forsyningskjede:

Illustrasjon av helektrisk forsyningskjede 

 

Og ifølge Bring er det flere som bør vurdere å gå over fra vei til bane. «Situasjonen med sjåførmangel og høye avgifter på drivstoff gjør ikke fremtidsbildet noe lysere, så vi mener at de som kan, bør teste ut i hvert fall deler av sin logistikk med tog» oppfordrer Stawczyk.

 

 Glass fraktes med Brings traller