Mulighetenes NOBB

NOBB (Norsk Byggevarebase) er informasjonshub for byggenæringen i Norge, og sørger for et felles digitalt språk som gir god flyt mellom de ulike aktørene.

Den inneholder over 900.000 produkter med dokumentasjon knyttet til varen, og her finnes all nødvendig informasjon om et produkt: grunndata, pris, logistikkdata, bilder og miljø-/produktdokumentasjon. 

 

 

NOBB inneholder nødvendig informasjon om produktene til bruk i innkjøp- og byggefase

 

Portalen brukes av både entreprenører, arkitekter, rådgivere eller andre som trenger produktdata de kan stole på. Den benyttes som kilde for å hente informasjon til ulike nettbutikker, og for Natres del linker vi til den fra Natre Ekspress hvis kunder vil se dokumenter på et produkt de kikker på.

 

NOBB sparer oss for tid

Norsk Byggtjeneste startet utviklingen av plattformen tidlig på -90 tallet, og i starten dreide det seg mest om å sentralisere prisinformasjon for leverandører og kunder. Etter hvert har adskillig mer informasjon om produktene blitt lagt til, og det har tvunget frem standardiseringer i bransjen som er til det beste for alle.

Natre har hele tiden sett viktigheten av å ha riktig og bra informasjon i NOBB, og ble premiert med tittelen Årets NOBBer i 2019 etter å ha gjort en automatiseringsjobb til vårt ERP-system CalWin. Automatiseringen underletter blant annet arbeidet med prisjusteringer, og besparelsene taler for seg: en jobb som tidligere tok 3-4 uker blir nå gjort på 2-3 timer.

 

 Natre årets NOBB

Roger Krogsrud under prisutdelingen for Årets NOBBer 2019

 

«Selv om NOBB hovedsakelig gagner våre kunder, ser vi at god informasjon i NOBB faktisk sparer oss for arbeid" forteller Roger Krogsrud, NOBB-ansvarlig i Natre. «Gjennom NOBB leverer vi vareinformasjon til forhandlerleddet, og flere av våre kunder bruker databasen som kilde til sine nettbutikker. Så her er det viktig at vi har gode beskrivelser og bilder på våre produkter» forklarer Krogsrud.

 

 

Viktig vedlikeholdsarbeid

Det er leverandørene selv som holder NOBB oppdatert. Databasen vi har i dag, er et resultat av mange års arbeid med standardisering på tvers av hele bransjen.

I en byggeprosess er det viktig å enkelt få rede på egenskapene til et produkt, og hvilke egenskaper som er relevant kommer an på rollen en har. For eksempel søker arkitekten etter hovedmateriale, åpningsfunksjon og fysiske mål, logistikk trenger å vite mål, volum og vekt, mens entreprenøren trenger å dokumentere CE-merke og hente ut NDVK-sertifikat. Alt dette ligger da tilgjengelig på produktets NOBB-nummer.

 

En entreprenør trenger annen informasjon om et produkt enn for eksempel en arkitekt. Men alt kan ligge lett tilgjengelig i NOBB.

 

Mye potensial å hente

«Jeg tror det største potensialet ikke er hentet ut ennå når det gjelder NOBB» forteller Frank Moberg i Octaos, som hjelper Natre med å få ERP-systemet CalWin til å snakke med NOBB.  

«Jo mer du legger inn og jobber med å holde informasjonen oppdatert, desto mer får du potensielt ut av det» fortsetter Moberg. «Et eksempel er hvis Natre sitt system hadde snakket med de byggevarekjedene bruker, slik at all nødvendig info i forbindelse med tilbudsfasen og bestilling kan flyte sømløst mellom systemene. I dag har vi mye unødvendig dobbelt-tasting».

I 2017 ble NOBB åpnet opp og gratis tilgjengelig for alle, og på den måten legger en til rette for utvikling av nye løsninger. For eksempel er bruken av BIM, en digital tvilling av bygget, på full fart inn i byggebransjen, og gode data i NOBB vil gjøre jobben med BIM enklere.

Roger Karsrud og Nick Gray på årets NOBB-konferanse

Roger Krogsrud og Nick Gray på årets NOBB-konferanse

 

Digital forretningsutvikler i Dovista/Natre, Nick Gray ser også fremtidige muligheter: «Vi setter pris på at NOBB hele tiden videreutvikler seg for å være aktuelle for sine brukere. For eksempel med den seneste oppdateringen hvor det blir mulig å integrere PIM-løsninger (product information management) med NOBB. På den måten kan vi alle rigge oss for en mer sømløs dataflyt, og stille sterkere i et internasjonalt marked». 

Hvis Natre er flinkest i klassen til å ha god og relevant informasjon på produktene i NOBB, kan det altså dukke opp uante muligheter for utvikling av nye løsninger som kan komme både Natre og kundene våre til gode!