Viktig med rett montering av solskjerming

Solskjerming

Nordmenn er i økende grad opptatt av naturlig sollys i boligen. Denne trenden forsterkes av krav i byggereglene om at alle rom for varig opphold skal ha dagslys. Flere og større vindusflater gjør så flere må tenke på hvilke rom de ønsker å skjerme for innsyn, sol og varme (flere leverandører viser til reduksjon av varmeinnslipp).

Uansett valg av solskjermingsløsning er det viktig å kontrollere at dette blir montert riktig. Det må være tilstrekkelig med avstand fra vinduet til innvendig solskjerming og åpning på sidene for å sikre god luftsirkulasjon. Monteres solskjermingen for tett inntil vindusglasset kan dette rett og slett være farlig. Selv om lyset treffer en flate som hindrer lysinnslipp må det likevel ha et sted å gjøre av seg. Står solen for lenge på en slik flate kan det oppstå en effekt hvor en konsentrert og varm lysstråle reflekteres ut via glasset.

God luftsirkulasjon sørger for at dette ikke skjer og Natre anbefaler alle å følge leverandørenes monteringsanvisningskrav, om avstand til glass og avstand til karm på sidene.  

 

Natre bistår TV2 Hjelper Deg - Reflektert sollys skapte brannfarlig situasjon på naboeiendom.

  • En Natre kunde opplevde at solen skadet naboens eiendom.
  • Vinduet og lystett solskjermingen ble vurdert som årsaken.
  • Det ble målt høy temperatur mellom solskjermingen og vinduet, noe som fikk glasset til å bøye seg i en konveks form.

Konklusjon: Flere faktorer må korrelere dersom vinduet kan reflektere sollys som kan skade omgivelsene. Tester gjort av Dovista Group viser heldigvis ingen feil med vinduene.

 

Trykk her for å lese hele testen.

Oppdatert 03.10.2018