searchbar
 

Vi er her for å hjelpe deg om det oppstår et problem

Fornøyde kunder betyr alt for oss i Natre. Når det en sjelden gang oppstår et problem med et av våre produkter, løser vi det derfor hurtig og med minst mulig besvær for kunden.

Om du opplever en feil eller et annet problem med et Natre-produkt, ber vi deg om å først ta kontakt den forhandleren du har kjøpt produktet gjennom. Dersom du kjenner Natres 8-sifrede ordrenummer kan du alternativt selv fylle ut vårt reklamasjonsskjema. Ordrenummer og øvrig informasjon skal fremkomme på ordrebekreftelsen du fikk i forbindelse med kjøpet.

Når du fyller ut reklamasjonsskjemaet er det viktig at du fyller ut fullstendig adresse og telefonnummer hvor du kan nås på dagtid.

Reklamasjonsskjema finner du nederst på denne siden.
OBS! Skjemaet støtter ikke Internet Explorer. Bruk f.eks. Google Chrome eller Edge.

Husk å sjekke og ha følgende klart ved kontakt:

  • Natres ordrenummer for produktet reklamasjonen gjelder.

  • Beskrivelse av reklamasjon, hva har skjedd. Ved transportskade eller lignende, må vi ha bilder som viser skade. Dersom det er skade på glass, les i avstandslisten mellom glassene og oppgi det som står der (dette kan f.eks være produksjonsår, beskrivelse og størrelse på glass). Vi anbefaler at det tas bilder uansett hva reklamasjonen gjelder.

  • Kontaktinformasjon; Telefonnummer, e-postadresse, adresse hvor produktene befinner seg og eventuelt andre opplysninger som er viktige for at vi skal kunne kontakte deg.

Vi gjør oppmerksom på at hvis ikke reklamasjonen skyldes feil/mangler påført av oss, vil vårt eventuelle fremmøte bli fakturert. Dersom du er i tvil, anbefaler vi at du sjekker følgende:

Reklamasjonsbestemmelser

Natre Vinduers reklamasjonsbestemmelser tar utgangspunkt i Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven.

 

  • Når det foreligger en mangel med produktet som er levert, eller at varen ikke samsvarer med hva som er avtalt, må en reklamasjon fremsettes innen de frister som fremgår i loven.
  • En reklamasjon bør fremsettes skriftlig på Natre Vinduers reklamasjonsskjema.
  • Reklamasjonen må fremsettes innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget.
  • Forbrukerkjøpsloven sier at klage innen to måneder alltid vil være tilstrekkelig, men at både selger og kjøper normalt vil være tjent med at reklamasjonen fremsettes så tidlig som mulig.
  • Transportskader og synlige feil må meldes umiddelbart.

NATREs produkter er konstruert og produsert på en slik måte at de har en betydelig lengre levetid enn 2 år.  Dermed er reklamasjonsfristen 5 år. Fristen blir beregnet fra det tidspunkt varene blir overtatt.

 

Her finner du reklamasjonsskjemaet:

Fyll ut reklamasjonsskjema