searchbar

Solvarmedempende glass

Store vinduer er ikke lenger ensbetydende med opphetet innetemperatur. 

Med solvarmedempende glass kan du ha store vinduer og glassdører mot sør eller vest, og samtidig beholde en stabil innetemperatur. Og dette uten at du må skjerme utsikten med markiser eller bruke unødvendig energi på kjøling. 

FAKTA OM SOLDEMPENDE GLASS

Du kan få ulik grad av solvarmedemping i vinduet ditt avhengig av ditt behov for varmereduksjon og mengde dagslys som skal slippe inn. Disse to henger nemlig sammen.

Betegnelsen Gg - soltransmisjon - sier noe om hvor mye varme som slippes inn og Lt - lystransmisjon sier noe om mengde dagslys som slipper inn. Jo lavere Gg-prosent, jo mindre lys slippes også inn. For selv om dagens solvarmedempende glass har en nesten nøytral fargegjengivelse sett innenfra, vil høy grad av soldemping kunne gå på bekostning av mengde dagslys. 

Disse to faktorene må du derfor tenke over ved valg av solvarmedempende glass. For eksempel er det på nybygg krav til mengde dagslys du må ta hensyn til. 

Her er et eksempel på standard soldempende glass og et eksempel på det mest soldempende glasset, og hvordan disse faktorene Gg og Lt påvirker hverandre:

Som du forstår kan du selv velge hvor mye solvarme som skal slippe igjennom vinduene dine. Men som generell regel anbefaler vi å ha så høy grad av lystransmisjon som mulig, da dagslys er svært viktig for trivsel innendørs. 

Ta kontakt med vår kundeservice for rådgivning rundt valg av solvarmedempende glass!

E-post: kundeservice@natre.no
Tel: 61 18 80 10

Finn riktig produkt:

   
Prøv VindusGuiden å få oversikt