Hopp til hovedinnhold

Samskaping om bybadstue

Innbyggerne i Gjøvik ønsket seg bedre utnyttelse av Mjøsa, og gjennom Bylab ble idéen om badstua født. Resultatet ble friluftshuset bestående av bybadstue og kajakkhus helt nede i vannkanten i Fredevika.

Et kinderegg av et bygg

«Med dette friluftshuset håper jeg vi ser starten på en utvikling for å knytte byen nærmere Mjøsa, og gjøre mer ut av strandsonen» forteller daglig leder i Syljuåsen Steffen Haugen, prosjektets entreprenør.

Natre har levert vinduer, og synes det har vært et spennende initiativ: «Som en stor aktør i det lokale næringslivet er det viktig for oss å vise samfunnsansvar. Det var derfor helt naturlig for oss å delta da Gjøvik kommune lanserte forslaget. Friluftshuset er bra på flere måter: det vil kunne bidra til bedre folkehelse, vi får utnyttet Mjøsa bedre og gjøre byen mer attraktiv, og til slutt vil det kanskje i kjølvannet av dette legges til rette for bedre infrastruktur ned mot Mjøsa» forteller Ole Kristian Nyhus, markedssjef i Natre.

I ett med vannet

Arkitektene var opptatt av å få til mest mulig utsikt over vannet fra badstubenken, og vinduene som strekker seg fra gulv til tak gjør at du føler deg nærmest i ett med sjøen nedenfor. Entreprenøren er fornøyd med resultatet: «De store vinduene bidrar til et helhetlig inntrykk, og en må nesten sitte inne i badstua for å oppleve hvor fint det er».

Foto: Gjøvik kommune


Oppdragsgiver stemmer i: «Vi får mange kommentarer på at vinduene er veldig fine, spesielt at blåfargen utvendig er stilig. Flere var ikke klar over at en selv kan bestemme farge på alu-kledningen utenpå» forteller Anne Marthe Zettervall fra Gjøvik kommune.

Læring underveis

I prosjektet har det nesten utelukkende vært lokale leverandører, og samarbeidet har fungert god. «Natre har vært med igjennom hele prosessen, og vi synes det har vært et veldig spennende prosjekt å ta del i. Vi har fått sett hvordan Syljuåsen har løst utfordringene underveis, og vi har selv lært mer om bruk av vinduer i komplekse bygg slik som ei badstue» forteller Ole Kristian.

Kombinasjonen av høye temperaturforskjeller mellom ute og inne, beliggenheten nede i vannkanten og ønsket om størst mulig vindusflater, gjorde at en måtte ta noen ekstra diskusjonsrunder. «Godt isolerte vinduer kan dugge på utsiden ved gitte klimatiske forhold, og her vil det jo også dampe inne i badstua. Med vindbelastningen vi får nede ved Mjøsa var det dessuten viktig å tenke på at vinduene skulle tåle plasseringen» forteller Ann Toril Aspheim, som er rådgiver i Natre.

Løsningen ble:

  • å benytte 3-lagsglass som står bedre imot vær og vind, samtidig som det holder bedre på varmen
  • herdet sikkerhetsglass ettersom vinduene går helt ned i gulvet
  • å benytte antidugg-belegg både på innsiden og utsiden (vanligvis bare brukt på utsiden) for å forsøke å omgå dugg som oppstår med store temperaturforskjeller mellom ute og inne i godt isolerte vinduer
  • for å få mest mulig sikt ut, er stenderne som vanligvis forsterker imellom slike store vindusrammer, blitt plassert på innsiden for å få størst mulig glassflater og minst mulig synlig treverk

«Natre har bidratt med bra fagkunnskap og svart opp på en bra måte i sin rådgivning» forteller Steffen «Men vi er fortsatt spente på hvordan glassene oppfører seg når badstua tas i bruk, ettersom vi ikke har satt opp slike bygg på et sted som dette før!»

Vil ha de ansatte ned til Mjøsa

Nå gleder vi oss til at badstua blir klar for bruk, og vi er stolte av resultatet. «Dette er rett og slett et godt initiativ som er med på å gjøre Gjøvik mer attraktiv» forteller Ole Kristian. «Og vi kommer til å promotere tilbudet til våre 180 ansatte, som et bra tiltak for folkehelse og bedre utnyttelse av Mjøsa» avrunder markedssjefen.