Hopp til hovedinnhold

Våre utslippsmål

Våre utslippsmål

Ekstreme tiltak er nødvendig for å redusere klimagasser og bremse de negative konsekvensene av klimaendringene. Vi har forpliktet oss til vitenskapsbaserte og ambisiøse mål for å redusere vårt karbonavtrykk.

Vitenskapsbaserte mål for å redusere utslipp

Gjennom vår eier Dovista, har vi forpliktet oss til mål som omfatter både direkte og indirekte utslipp, men også hvordan vi håndterer avfall, transport og utslipp fra råvarene vi kjøper inn. Dette gjør vi i samarbeid med SBTi.

SBTi - Science Based Targets - støtter bedrifter i arbeidet med å redusere klimagassutslipp i tråd med den nyeste klimavitenskapen, ved å gi metoder for målsettinger og veiledning.

SBTi er et partnerskap mellom CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute og WWF.

Dovista har satt ambisiøse mål for kutt i CO2-utslipp frem mot 2030 og har siden 2021 redusert våre interne karbonutslipp med over 60 % per enhet som er produsert.

Les mer om Science Based Targets.

Vår bærekraftsrapport

Dovista publiserer hvert år en rapport som tar for seg hvordan vi og våre søsterselskaper ligger an i arbeidet med bærekraft.