Hopp til hovedinnhold

Innvendig kondens

Nye vinduer er tettere enn gamle, gir mindre trekk og mindre naturlig ventilasjon i boligen. Dette gjør at det kan danne seg kondens på innsiden av vinduene. Her forklarer vi hvorfor og hva du kan gjøre for å unngå det.

Kondens oppstår når fuktig luft avkjøles så mye at luften ikke lenger kan holde på fuktigheten. Kondensen oppstår på kalde flater, og hvis disse flatene har en temperatur som ligger under 0 grader vil denne kondensen bli til is.

Hva tilfører fuktighet til inneluften?

Klestørk, dusjing og matlaging regnes for å være det som tilfører mest fuktighet i en bolig. Det er derfor viktig å ha godt avtrekk fra kjøkken, bad og vaskerom.

Det må være balanse mellom luft inn og luft ut samt at hastigheten på utskiftingen må være høy nok. Dersom man stenger en ventil kommer det mindre luft inn, og det går mindre luft ut. Det gir grunnlag for kondensering.

I boliger med sentralstyrt anlegg kan det være fristende å strupe ned hastigheten på anlegget om vinteren. Det er ikke heldig på noe vis, og er grunnlag for kondensering. Den fuktige luften vil bli værende i boligen og vil i tillegg til å skape et kondensproblem kunne ha negative helsemessige effekter.

Snø som følger med sko og klær inn i boligen vil smelte og bidra til å øke luftfuktigheten. Blomster, husdyr og mennesker er også med på å bidra til å øke luftfuktigheten i en bolig.

Hvorfor blir det kondens og is på nye ruter?

Gassen som er inne i ruten sirkulerer, mens det i eldre vinduer bare var luft. For å få bedre isolasjonsegenskaper bruker vi i dag andre gasser, som argon og krypton. Disse er tyngre enn luft og sirkulerer saktere rundt inne i ruten.

Luften og gassen inne i ruten blir opp varmet opp av innetemperaturen, og stiger opp langs det innerste glasset. Langs det ytterste glasset blir det en nedadgående luftstrøm grunnet avkjølingen uteluften gir.

Denne sirkulasjonen av luft mellom glassene skaper et varmetap. Den varme lufta fra rommet transporteres ut via det ytre glasset. I gamle ruter, der vi brukte vanlig luft, går denne sirkulasjonen med mye større hastighet enn i de nye rutene der vi bruker argon eller krypton. Lav hastighet gir et lavere energitap enn i de gamle rutene.

På nye ruter har vi totalt sett et mye mindre varmetap, men på grunn av at argon og krypton er tyngre enn luft, blir den kalde gassen i en del tilfeller liggende nederst i rutene. Derfor vil det kunne dannes kondens i nedre kant av rutene og i langvarige kuldeperioder kan temperaturen nederst på rutene bli så lav at kondensen vil fryse til is.

Hvordan forhindrer man kondens?

Den generelle regelen er at du sørger for at varm, tørr luft stiger opp så nær glasset som mulig. Du bør ha god luftsirkulasjon i huset og på vinteren bør den relative fuktigheten holdes under 30% inne. En panelovn under vinduet “spyler” vinduet med varm luft og du reduserer kondensrisikoen samtidig som du får mindre “trekk” (kulderas).

Husk at det må være åpning mellom møbler og vinduet, og dersom du bruker rullegardiner eller har tunge gardiner bør disse trekkes bort når de ikke er i bruk.

Dersom du har blomsterbrett bør det være spalter i det slik at luften sirkulerer fritt opp mot vinduet. Det er lurt å sjokk-lufte minst en gang i døgnet.

Innvendig kondens på vinduer er normalt ikke reklamasjonsgrunn.

Mer informasjon hos Byggforsk.