Hopp til hovedinnhold

Utvendig dugg/kondens/is

Har du opplevd å trekke gardinene til side en morgen, bare for å oppdage at vinduet er dekket med kondens? Du er ikke alene.

Dugg på vinduer kan ha flere årsaker. Noen ganger kan dugg være et tegn på at noe bør gjøres. Andre ganger er det et tegn på at noe er gjort riktig. Her får du forklaringen på hva som er tilfellet i ditt hus.

Med moderne høyisolerende, energisparende isolerruter kan vi i noen tilfeller oppleve at glassrutene dugger på utsiden.

Fordelene med slike ruter er så store at de bør brukes i størst mulig grad og nye byggeforskrifter stiller krav til at det skal være vinduer med god U-verdi i nye bygg.

Fyrer vi mindre betyr det mindre utslipp og mindre forurensning, og også reduserte fyringskostnader. Men kanskje like viktig er det at vi får et godt innemiljø. Kaldstråling og kaldras (trekk) elimineres, og vi står friere til å møblere nærmere glassrutene og får det langt mer komfortabelt.


Hvorfor får vi utvendig kondens på vinduene?

Dette er ikke noe nytt fenomen og vi kan blant annet se det på bindingsverkshus en kald vinterdag. Da kan det være rim på veggen som er meget godt isolert, men bindingsverket avtegner seg som et mønster fordi varme innenfra transporteres ut slik at dette området blir oppvarmet.

Følgelig rimer det ikke her. Vi kan også se kondens på for eksempel bilen vår en klar vårmorgen. Fenomenet er det samme. Når det gjelder utvendig kondens på vindusruter forekommer dette meget sjelden, og det er betinget av at flere forhold samvirker:

  • Den relative luftfuktigheten på stedet. Den kan variere mye selv over små avstander, og den vil variere i gjennom året. Jo høyere relativ luftfuktighet, jo større er risikoen for kondens.
  • Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten isolerer desto mindre varme tilføres den ytre ruten. Den får da en kaldere overflate og det øker risikoen for kondens.
  • Avskjerming, det vil si at varmen fra ruten ikke kan stråle fritt mot himmelrommet.
  • Temperaturen i rommet innenfor.
  • Vindforhold.


Relativ fuktighet
Den relative fuktigheten på stedet er avgjørende for om det kan bli utvendig kondens. Beregninger utført i et prosjekt gjennomført av NBI og SINTEF viser at uteluftens relative fuktighet må være over 85 % før kondens inntreffer.


Rutens U-verdi
Som nevnt er rutens U-verdi av stor betydning for eventuell utvendig dugg. Vanligvis vil vi kunne se utvendig kondens en sjelden gang på ruter med U-verdi 1,1 W/m2/K eller bedre.

Fordi ruten isolerer så godt blir varmetapet lite og overflatetemperaturen på den utvendige glassruten lavere enn luftens duggpunkttemperatur. Dersom dugg en sjelden gang skulle forekomme er dette et synlig tegn på at ruten er av god kvalitet og isolerer godt. Og det er det viktigste.


Avskjerming
Har ruten redusert mulighet til å stråle fritt mot himmelrommet vil risikoen for utvendig kondens være betydelig redusert. Slik avskjerming kan være i form av takutstikk, markiser, overliggende balkonger, omkringliggende vegetasjon, bebyggelse osv. Dersom vinduer ligger tilbaketrukket og ikke i ytterkant med vegger vil dette øke avskjermingen og redusere risikoen for kondens.


Innetemperatur
Kondens vil vi som regel se først på vinduene i de "kalde" rommene som soverom, vaskerom og lignende. Dersom det anvendes nattsenking av innetemperatur vil dette i noe grad øke risikoen for utvendig kondens.


Vindforhold
Det er spesielt ved lave vindhastigheter (0 - 3 m/s) at kondens vil kunne dannes. Det er meget sjelden at det opptrer når vindhastigheten er mellom 3 og 4 m/s (svak vind, følbar, rører på trærnes blader) eller mer. Vindretningen har svært liten betydning for forekomsten av dugg.


Når oppstår utvendig dugg?

I det før nevnte forskningsprosjekt finner vi at risikoen for dugg er størst i høst- og vintermånedene og i perioden fra midnatt til kl. 07.00. Er det klart vær vil varmestrålingen til himmelrommet kunne bli betydelig. Når solen varmer opp luften vil duggen forsvinne fordi temperaturen stiger.

Som vi har sett er det flere faktorer som må virke sammen for at utvendig kondens skal oppstå, og det er derfor sjelden at dette forekommer.


Hvordan kan vi redusere problemet?

Dersom du bor i et område med høy relativ luftfuktighet og det er liten avskjerming kan for eksempel en markise avhjelpe problemet dersom kondens forekommer ofte på grunn av disse forholdene. Er du på forhånd klar over problemet, kan du vurdere å bruke et glass med utvendig lavemisjons ripefast belegg. Da vil kondens normalt ikke oppstå.

At det kan oppstå kondens utvendig på vindusrutene en sjelden gang er en liten pris å betale for miljøriktige, brenselsparende ruter som gir komfortabelt og godt innemiljø. Glassbransjeforbundet i Norge har imidlertid funnet det riktig å utarbeide denne enkle informasjonen fordi dette er for mange et nytt og ukjent fenomen. Vi ønsker ikke at dette skal være til hinder for bruken av høyverdige isolerruter.

Kilde: Glassbransjeforbundet; Utvendig kondens på vinduer - SINTEF TF22 A98512