Hopp til hovedinnhold

Lagring, montering og vedlikehold - Hvordan montere og vedlikeholde vinduer?

Slik holder balkongdøra seg stabil

Skal en balkongdør holde seg mest mulig brukervennlig i årenes løp, bør du være nøye med monteringen. Her forklarer vi et par viktige ting det er lurt å være klar over og noen tips til justeringer du kan gjøre når døra står i veggen.

Bytt ut skruer i øverste hengsler på balkongdøra

Det mange sluntrer unna med eller ikke er klar over, er at du må bytte ut skruene i de to øverst hengslene når du monterer balkongdøren fra Natre. Med lengre skruer blir døra låst ordentlig til reisverket og motvirker at døren begynner å henge.

De to øverste hengslene:
  • Skru ut de fire skruene som sitter i døra og bytt de ut skruene som ligger i esken med vrideren.
  • Det er viktig at skruene får ordentlig feste. Prøv først de to hullene ytterst, og hvis du ikke treffer noe å feste i der, kan du prøve hullet under eller over.
Det nederste hengslet:
  • Behold skruene som sitter i døra
  • Det er viktig å kile opp bak det nederste hengslet ettersom det er her alt trykket kommer. Kiles det ikke her, kan døra begynne å henge.

Stramme eller slakke balkongdøren

Med Natres justerbare sluttstykke kan du slakke eller stramme døra utfra hvor hardt press du vil ha mellom dørblad og karmpakning. På låsesiden av døra sitter det tre sluttslutter som er med på å øke trykket mot pakningen. Når døra leveres kommer disse i en nøytral posisjon, men de har tre justeringsnivåer: -1, +1 og +2. Du ser dem hvis du fjerner sluttstykket og tar de to delene fra hverandre.

Med minus blir det mindre press og døra blir lettere å lukke, med pluss blir døra strammere og tyngre å lukke.

Slik justerer du ei dør som går trådt eller har begynt å henge

Dersom Natres balkongdør blir montert riktig, går den lett opp og igjen år etter år. Men noen ganger kan den på av ulike grunner bli skjev og gå litt trådt. Da justerer du på denne måten:

De to øverste hengslene:

  • Stram de små skruene og du ser dørbladet bli trukket nærmere karmsiden. Etterstram med de tre store skruene.

Det nederste hengslet:

  • Slakk opp de store skruene før du slakker opp den lille skruen på det nederste hengslet slik at døra blir rett. Etterstram de tre store skruene når du har slakket opp nok.