Hopp til hovedinnhold

Velge riktig vindu - Ta gode valg

Hvilke krav stilles til vinduer som rømningsvei?

Som boligeier er du forpliktet til å ha kontroll på godkjente rømningsveier, og hvilke regler som gjelder kommer an på hvordan boligen ser ut. Her forklarer vi hvilke krav som stilles, spesielt når vinduer brukes som rømningsvei.

Er huset ditt på en etasje, holder det at inngangsdøren er rømningsvei. Har du flere etasjer kan et vindu som er mindre enn 5 meter over planert terreng, være godkjent rømningsvei. Dersom et vindu befinner seg høyere enn 5 meter over planert terreng, kan det også fungere som en akseptabel rømningsvei hvis du har brannstige eller redningstau utenfor.

Det er anbefalt at minimum hvert andre oppholdsrom har en form for rømningsvei i hver etasje.

Hva er godkjent rømningsvindu?

Du kan jo se for deg at alle som bor i huset skal kunne komme seg ut av vinduet og ut i det fri hvis situasjonen krever det. Da forstår du at det stilles visse krav til vindusåpningen på et slikt vindu.

For det første bør det være maksimalt 1 meter mellom gulv og opp til underkant av vindusåpningen. 

Videre er regelen er at vinduet i åpen posisjon må ha en minimumsåpning på 0,5 meter bredde og 0,6 meter høyde. I tillegg skal den totale summen av den frie bredden og høyden være minst 1,5 meter. Svingvinduer med dreieakse må ha tilsvarende effektiv åpning.

Med andre ord er ikke alle vinduer konstruert slik at de er egner seg til rømning, så i tillegg til størrelse er åpningsfunksjonen avgjørende for om vinduet kan være rømningsvei.

Disse Natre-vinduene har åpningsfunksjon som er godkjent som rømningsvindu:

Rømningsvei fra kjellervindu

Hvis vindu skal brukes som rømningsvei fra en kjeller er det ekstra viktig at vinduet har en trygg åpningsfunksjon. Et typisk topphengslet kjellervindu egner seg for eksempel ikke. Da er sidehengslet vindu det tryggeste, og helst et som slår innover. I tillegg er det bra med størst mulig vindu i kjelleren, som gir mest mulig lys inn.

Brannhemmende glass

Visste du at det finnes et type glass vi kan bruke som forsinker brann? Les om brannhemmende glass og andre type funksjonsglass her.