searchbar
 

Økt komfort med mindre strøm

Du kan spare mye på strømregningen ved å velge riktige glass i vinduene dine. Samtidig har glasset stor betydning for familiens bokomfort. Det er derfor fornuftig å velge det best isolerte glasset til vinduene dine, både for komforten, økonomien og for miljøet.

   

3-lags glass

Inneholder tre lag med glass, hvor to av glassene har innebygget isolasjon.

 • Gir enda bedre bokomfort, og du sparer strøm
 • Inneholder to lag med argon gass som gir minimalt med varmeutslipp
 • Unngå kaldras fra vindu og ned mot gulvet.
 • Våre 3-lags vinduer med U-verdi 0,80 tilfredstiller krav til søknadspliktige prosjekter

2-lags glass

Inneholder to lag med glass, hvor ett av glassene har innebygget isolasjon.

 • Gir en god bokomfort
 • Inneholder argon gass mellom glassene som forsinker varmeutslippet
 • Forhindrer kaldras fra vindu og ned mot gulvet.
 • Tilfredsstiller dagens krav til rehabilitering av eldre boliger.

OBS: Et vindu med 3-lags glass slipper ut så lite varme at det kan føre til dugg på utsiden av glasset når det er kjølig og vindstille ute, dette vil imidlertid forsvinne av seg selv når solen kommer frem - selv om dette er et kjennetegn på god kvalitet kan det være negativt for utsikten om morgenen. Velg derfor antidugg glass som et forebyggende tiltak.

LES MER OM ANTIDUGG HER

Mer om 2- og 3-lags glass

U-verdi handler kort fortalt om hvor mye varme vinduet slipper ut. Jo lavere U-verdi, jo bedre holder vinduene på varmen i boligen din. Tre lag med glass i vinduet øker dermed komforten i boligen din. Vinduets U-verdi er en kombinasjon av hvor bra glasset, rammen og karmen isolerer. Jo lavere U-verdi, desto bedre isolerer glasset.

På 1970-tallet var U-verdien 2.8 på et vanlig vindu. I dag er kravet at alle nye bygg som oppføres i henhold til TEK-17 skal ha vinduer med en gjennomsnittlig U-verdi på 0.80, men regelverket er komplisert og åpner blant annet for muligheten til å omfordele. Du kan lese mer om de nye kravene på sidene til Norsk Trevare eller få råd og veiledning hos din vindusforhandler.

For boliger der man skal bytte vinduer uten å endre fasaden, det vil si endringer som ikke er søknadspliktig, går man under de gamle kravene på 1.2 eller lavere. Våre vinduer med 2-lags glass har en U-verdi på 1.2 og våre vinduer med 3-lags glass har en U-verdi på 1.0 og 0.80. Ved bytte av vinduer i eksisterende bygg anbefaler vi uansett å benytte våre vinduer med 3-lags glass for økt bokomfort.

U-verdien angir hvor stor varmemengde, målt i Wh, som i løpet av en time strømmer gjennom 1 m2 av konstruksjonen når temperaturforskjellen mellom den innvendige og den utvendige siden er 1 °C.

Dette oppnår du dersom du velger 3-lags glass i vinduet:

 • Økt komfort!
 • Mindre energiutslipp, som gir lavere fyringskostnader.
 • Unngår kaldras fra vindu og ned mot gulvet.
 • Trelagsglass koster cirka ti prosent mer enn tolagsglass.
 • Energikostnadene kuttes

Utvendig dugg betyr godt isolert vindu!
Den gode isolasjonsevnen til trelagsglass gjør at det kan dannes dugg på utsiden av vinduet når det er kjølig og vindstille ute. Det skyldes at trelagsglass slipper igjennom lite varme fra innsiden. Dugget forsvinner når det blir trekk i luften og solen skinner.

Hvis boligen skal ha trelagsglass på fasade der det kan bli dugg, kan det legges inn antidugg i glasset. Det gir ingen garanti for at all dugg blir borte, men det forebygger i minst ni av ti tilfeller.

Find glassets U-verdi

Den enkleste metoden for å finne ut om man har mye å tjene på å bytte vinduer er å ta lightertesten.

Hold en lighter inntil glasset. På et to-lags isolerglass vil du se fire flammer. Dersom alle flammene er gule har du et isolerglass uten energibelegg og med en U-verdi på 2,8 eller dårligere. Da kan du redusere strømregningen betydelig ved å bytte vinduer.

Dersom du ser en blå/lilla flamme, har du en U-verdi på 1,6 eller bedre i glasset. Dagens standardvinduer har U-verdi på 1,2 eller bedre. Jo lavere U-verdi vinduet har, jo bedre isoleringsevne har det.